Dzieje rodzin polskich – Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Dzieje rodzin polskich 195x300 - Dzieje rodzin polskich - Eugeniusz Tkaczyszyn-DyckiPoeta w tomiku Dzieje rodzin polskich tragizm łączy z groteską, a liryzm z trywialnością, tworząc nową, poruszającą jakość estetyczną. Muzyczna, wielogłoskowa struktura tego złożonego z pięćdziesięciu wierszy tomu krystalizuje się wokół powracającego motywu umierającej matki.

Leave a Reply