E-usługi a RODO Małgorzata Ciechomska

CENA KSIAZKI 300x150 - E-usługi a RODO	Małgorzata Ciechomska

E-usługi a RODO Małgorzata Ciechomska

Korzystanie z portali społecznościowych, telewizji na żądanie, poczty elektronicznej, wyszukiwarki internetowej, zakupów on-line czy usług e-administracji to codzienność społeczeństwa informacyjnego.

W prezentowanej publikacji znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie są zagrożenia związane z ochroną danych osobowych usługobiorców tych e-usług i jak należy im zapobiegać.

 Książka szczegółowo omawia m.in.:

  • możliwe ryzyka i zasady ochrony przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem e-usług;
  • nowe zagrożenia, jak danetyzacja czy profilowanie;
  • pozycję i obowiązki administratora i współadministratora danych, również w ujęciu orzecznictwa europejskiego;
  • uprawnienia usługobiorców, takie jak np.: prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu.

Publikacja prezentuje również obowiązki usługodawców, tj. ochronę danych w fazie projektowania czy domyślną ochronę danych oraz omawia możliwe sankcje za naruszenia, w tym kary nakładane przez krajowe organy nadzoru.

Książka zainteresuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie e-commerce, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych oraz reprezentujących klientów w postępowania przed UODO i sądami administracyjnymi a także sędziów sądów administracyjnych stosujących przepisy RODO w prowadzonych postępowaniach.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!