EDUKACJA ZDROWOTNA 210x300 - Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej	Matylda Sierakowska Irena WrońskaEdukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej Matylda Sierakowska Irena Wrońska

Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych.
Publikacja niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki i innych osób związanych z edukacja zdrowotną. Będzie również przydatna na różnych etapach kształcenia.
Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku do pacjentów/opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów. Każdy program edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.

Dodaj komentarz