Eduterapeutica Dysleksja

CENA KSIAZKI 300x150 - Eduterapeutica Dysleksja

Eduterapeutica Dysleksja

Eduterapeutica dysleksja to komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 7 do 10 lat wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych. Jest to trwałe i praktyczne narzędzie pracy dla nauczycieli i terapeutów. Program umożliwia wieloletnią eksploatację w edukacji uczniów z różnych klas i roczników.

Program zawiera 436 ćwiczeń i 219 kart pracy do wydruku:

ćwiczenia z wyrazami – w trakcie ich wykonywania dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej budowie. Wyrazy są uszeregowane według określonego wzorca: najpierw wyrazy i związki wyrazowe o sylabach otwartych, a na końcu te, o bardziej skomplikowanej strukturze.
ćwiczenia ze zdaniami – zestawy z zdaniami obejmują ćwiczenia z zakresu rozumienia i zapamiętywania tekstu. W obrębie każdej wykorzystywanej historyjki dziecko wykonuje 7 różnorodnych zadań, które kończą się pisaniem z pamięci i ze słuchu.
Program posiada również:

Aplikację Terapeuty, która służy do planowania, prowadzenia, rejestrowania i analizowania diagnozy oraz terapii. Aplikacja umożliwia wstępną diagnozę pedagogiczną z orientacyjną oceną gotowości szkolnej, ryzyka dysleksji i i ryzyka dyskalkulii. Aplikacja wspomaga pracę nauczyciela i terapeuty: pobiera dane o uczniu z e-dziennika, zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany zajęć terapeutycznych), pozwala na drukowanie materiałów pomocniczych (np. ćwiczeń grafomotorycznych), archiwizuje dokumenty w jednym bezpiecznym miejscu.

Diagnozę, która obejmuje cztery kategorie poznawcze, kluczowe dla rozwoju umiejętności czytania i pisania:
funkcje językowe: automatyzacja języka, rozumienie tekstu, rymy, sylaby
funkcje wzrokowe: spostrzeganie sekwencji liter, spostrzeganie liter, spostrzeganie różnic w obrazach
pamięć: pamięć wzrokowa: zapamiętywanie figur geometrycznych, zapamiętywanie słów, rozpoznawanie rytmów
myślenie: spostrzeganie stosunków przestrzennych, hamowanie wykonawcze, kategoryzowanie, myślenie logiczne

Terapię, czyli ćwiczenia terapeutyczne, które wykorzystują powszechnie uznaną metodę 18 struktur (umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów). Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń:
uzupełnianie wyrazów poprzez dopisywanie liter i sylab
dzielenie wyrazów na sylaby
oddzielanie słów od siebie
układanie zdań
ćwiczenia z pamięci i ze słuchu
przeznaczone do wydruku karty ćwiczeń grafomotorycznych
Eduteraputica skraca czas osiągania efektów terapii.

Z programem zapisanym na pendrive’ie dostarczane są także: poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.

Eduterapeutica współpracuje z tablicami interaktywnymi. Licencja jest otwarta dla szkoły.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!