Etyka dla myslacych - Etyka dla myślących	Magdalena Środa

Etyka dla myślących Magdalena Środa

“Etyka dla myślących” stanowi rozszerzoną i zmienioną wersję dwóch książek “(Historia idei etycznych starożytności i średniowiecza” oraz “Historia idei etycznych czasów nowożytnych i współczesnych”), które zostały napisane na potrzeby szkoły, a potem wpisane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na listę obowiązujących podręczników dla klas licealnych. Stało się to niedługo po wprowadzeniu religii i etyki do szkół. Książka jest nieocenionym źródłem rzetelnej wiedzy i alternatywą dla etyki katolickiej. Doskonały przewodnik i zbiór narzędzi dla nauczycieli i uczniów.

Leave a Reply