Etyka Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Jakub Kapiszewski Paweł Kołodziński

CENA KSIAZKI 300x150 - Etyka Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe	Jakub Kapiszewski Paweł Kołodziński

Etyka Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Jakub Kapiszewski Paweł Kołodziński

Podręcznik do etyki, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Operon sprawia, że trudne zagadnienia natury moralnej stają się łatwiejsze do zrozumienia, a skomplikowany świat rozważań filozoficznych i egzystencjalnych przestaje odstraszać, a wręcz odwrotnie – zachęca do zwiedzania meandrów myśli i teorii.

Podręcznik wydany jest w przyjazny dla ucznia sposób. Podzielony jest na czternaście działów:

Doświadczenie zła,
Spojrzenie na rozwój moralności: od Kalego do trybunału w Norymberdze,
Strach, odwaga i sumienie,
Doświadczenie wartości i ich natura,
Odpowiedzialność,
Niełatwo jest mówić o dobru,
Normy moralne a rozwój człowieka,
W pogoni za cnotą,
W poszukiwaniu szczęścia,
Od Augustyna do Levinasa, czyli półtora tysiąca lat refleksji etycznej,
Ocena moralna czynu. Od deontologii do utylitaryzmu,
Między jednostką a zbiorowością. Etyka a polityka,
Etyczny wymiar codzienności,
Dobrze żyć i dobrze się mieć.
Każdy z nich dzieli się na mniejsze części, rozpoczyna się od wstępu zatytułowanego „Zastanów się”, stanowiącego rozgrzewkę dla młodego umysłu. Właściwa treść rozdziału zawiera cele lekcji sformułowane językiem ucznia, następnie podjęte jest zagadnienie zawarte w temacie. Problematyka omówiona jest przystępnym językiem, teoria urozmaicona jest licznymi przykładami, również w formie reprodukcji malarskich czy fotosów z filmów. Rozdział kończy się podsumowaniem – zbiorem najważniejszych treści z całego rozdziału. Działy natomiast zawierają pytania do tekstu, teksty źródłowe do analizy oraz propozycje literatury źródłowej.

Podręcznik do etyki Jakuba Kapiszewskiego i Pawła Kołodzińskiego na pewno okaże się pomocny w nauce etyki, ale także w rozwijaniu samodzielności myślenia oraz refleksyjności.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!