Ewolucja nazwisk w południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich – Jaroslav Lipowski

Ewolucja nazwisk w południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich - Ewolucja nazwisk w południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich - Jaroslav LipowskiCelem rozprawy jest opracowanie diachroniczne antroponimii południowego skrawa Śląska Cieszyńskiego – nazwisk mieszkańców Jabłonkowa i okolicznych miejscowości. Zamiarem autora było uchwycenie przemian strukturalnych antroponimów, określenie cech, które dominowały w poszczególnych etapach, i próba zdefiniowania ich tendencji rozwojowych.

Leave a Reply