Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Medycyna – Anne Rooney

Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Madycyna 216x300 - Fascynująca Matematyka + Fascynująca Fizyka + Fascynująca Medycyna - Anne RooneyKomplet trzech tytułów: Fascynująca Matematyka, Fascynująca Fizyka, Fascynująca Medycyna.

Fascynująca Matematyka
Barwne i fascynujące kompendium wiedzy na temat dziejów królowej nauk – od najdawniejszej starożytności aż do czasów współczesnych.

Od staroegipskiej geometrii, do teorii prawdopodobieństwa i rozmaitych rodzajów logiki. Od Euklidesa do Gaussa, Riemanna i Russella. Od prymitywnych liczydeł do komputerów. Na starannie dobranych przykładach książka pokazuje (lub przypomina) jak dokonywać obliczeń wybranych wartości i tłumaczy czemu one służą. Zawiera wzory, rysunki, objaśnienia oraz ilustracje graficzne, a także zdjęcia i cytaty zaczerpnięte z wypowiedzi

najznakomitszych matematyków.

Znajdziemy w niej wiele ciekawostek i anegdot, dzięki którym najsłynniejsi matematycy – znani prawie wyłącznie jako patroni wzorów i definicji – stają się nam bliżsi. Sama matematyka zaś – określona precyzyjniej – staje się arytmetyką, algebrą, analizą matematyczną, geometrią, logiką, statystyką, stereometrią, teorią gier, teorią liczb lub trygonometrią.

Fascynująca Fizyka
Anne Rooney przedstawia historię fizyki od starożytnych odkryć do dzisiejszych wynalazków. Ujawnia tajemnice rządzące wszechświatem i zabiera czytelnika w podróż od narodzin fizyki i astronomii do najnowszych osiągnięć techniki. Książka nie jest leksykonem, a jedynie wybiórczą i ciekawą opowieścią o wybranych elementach historii fizyki.

Fascynująca Medycyna
Książka w przystępny sposób prezentuje historię medycyny od zarania dziejów do najnowszych osiągnięć technologii. Poszerzone opisu doczekały się choroby takie jak dżuma i kiła, odkrycie wirusów i bakterii, a także historia zawodu chirurga (od niewyspecjalizowanych znachorów, przez rzemieślników i cyrulików aż po dzisiejsze roboty chirurgiczne). Autorka przybliża znane choroby, który dotykały świata w ostatnich dziesięcioleciach (m.in. wirusy ptasiej grypy, choroba szalonych krów). Dokładnie opisuje też rozwój fascynującej dziedziny jaką jest transplantologia. Autorka nie omija też odkryć kluczowych dla dzisiejszej medycyny – techniki dezynfekcji i znieczulenia. Podsumowując należy jednak uznać, że książka ta nie jest w żadnym razie leksykonem, a jedynie wybiórczą i ciekawą opowieścią o wybranych elementach historii medycyny.

Leave a Reply