Finanse publiczne. Teoria i praktyka – Stanisław Owsiak

Finanse publiczne. Teoria i praktyka - Finanse publiczne. Teoria i praktyka - Stanisław OwsiakCzęść pierwsza, przedstawia podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził zmiany przede wszystkim w części drugiej: – zweryfikował i uaktualnił dane liczbowe dotyczące gospodarki oraz finansów publicznych w Polsce – dokonał oceny zmian jakościowych w sektorze finansów, jakie nastąpiły 1 stycznia 1999 roku, z punktu widzenia skutków dla finansów publicznych – omówił trzy kluczowe dla finansów.

Leave a Reply