Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia Krzysztof Firlej Mateusz Mierzejewski

CENA KSIAZKI 300x150 - Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia	Krzysztof Firlej Mateusz Mierzejewski

Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia Krzysztof Firlej Mateusz Mierzejewski

Monografia poświęcona jest ważnemu problemowi z obszaru nauk społecznych, a w szczególności nauk ekonomicznych. Teoria ekonomii poszukuje odpowiedzi na pytania o współdzielenie dóbr, prawo własności i pochodne od nich koszty zewnętrzne. () Autorzy diagnozują obszary życia gospodarczego, w których dostrzegają elementy ekonomii współdzielenia, opisują realne problemy gospodarcze, wskazują na możliwe drogi rozwoju. () Dostarczają czytelnikom licznych argumentów intelektualnych za i przeciw nowej idei w teorii ekonomii. dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Autorzy przedstawiają wyniki wieloaspektowych badań nad ekonomią współdzielenia. () Wyniki te prowadzą do ogólnej konkluzji o dużym potencjale sharing economy, która znajduje się obecnie dopiero w początkowej fazie rozwoju. Jestem przekonany, że zebrany materiał, zastosowane metody i przeprowadzone analizy w pełni uprawniają do przedstawionych przez autorów wniosków. dr hab. Wawrzyniec Czubak, prof. UPP

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!