Fotografia kino i komputer Karl Sierek

Karl Sierek prowadzi swój dialog z obrazami wraz z antropologiem kultury Abym Warburgiem i przez antropologa obrazu Aby`ego Warburga, czułego na różne odmiany i funkcje użytkowania obrazów w kulturze (co tak bardzo różniło go od większości historyków sztuki) – jako partner w przestrzeni współczesnej kultury wizualnej między fotografią a siecią, nie ekspert, ale pytający.Obydwaj są przekonani co do tego, że obrazy nie tylko reprezentują bądź odzwierciedlają, ale wyposażone w rodzaj dośrodkowej i odśrodkowej energii przekraczają sferę widzialności: działają. I to nie jedynie w znaczeniu pełnienia przez nie funkcji performatywnych, ale jako “energetyczne ślady pamięci”; działają w ruchu przejścia od jednej formy ku drugiej – od ergonu do energei.Ze wstępu prof. dra hab. Andrzeja Gwoździa

Leave a Reply