Fotografie z PRL-u Jan Morek

Fotografie z PRL-u Jan Morek

Fotoreporterzy musieli oddawać do cenzury wszystkie zdjęcia i to ona decydowała, które zostaną opublikowane. Negatywy niecenzuralne wycinano z klisz i przekazywano do osobnego archiwum. Czasami retuszowano. Kiedyś polecono, aby do zdjęcia przedstawiającego Chruszczowa w kapeluszu na głowie z Cyrankiewiczem bez kapelusza dorysować polskiemu premierowi kapelusz. I tak Cyrankiewicz ukazał się w gazetach z dwoma kapeluszami, jednym w ręku, a drugim na głowie.
Tutaj – na okładce – niecenzuralne zdjęcie wpijania się w usta Breżniewa przez Gierka podczas obrad Układu Warszawskiego, 1974 rok…

Leave a Reply