Geografia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Sławomir Kurek

CENA KSIAZKI 300x150 - Geografia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe	Sławomir Kurek

Geografia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony Szkoły ponadpodstawowe Sławomir Kurek

Podręcznik „Geografia 1” został przygotowany z myślą o uczniach klasy pierwszej liceów ogólnokształcących i techników. Rozszerzony zakres treści dydaktycznych umożliwia skuteczną realizację podstawy programowej, niezbędnej do opanowania materiału wymaganego na egzaminie maturalnym.

W publikacji główna uwaga została poświęcona treściom dotyczącym Ziemi i jej poszczególnym obszarom. W podręczniku można znaleźć liczne wykresy, tabele i dane liczbowe, które umożliwiają pracę interpretacyjną. Umiejętności analityczne nabyte poprzez tego typu zadania są elementem koniecznym do sukcesu na egzaminie maturalnym. Nie zabraknie także pracy z mapą, co umożliwi uczniowi wizualizację różnych procesów oraz łatwiejsze przyswojenie konkretnych partii materiału.

Po każdej lekcji można znaleźć zadania do rozwiązania, które pozwolą na ocenę dotychczasowej wiedzy i będą dobrym wskaźnikiem postępów na nauce. Na końcu każdego działu znajdują się bloki zadań typu maturalnego mające na celu oswojenie ucznia z formułą egzaminu. W podręczniku nie brakuje również licznych podsumowań w postaci krótkiej notatki, pozwalające na szybką powtórkę przed sprawdzianem.

Podręcznik składa się z 6 działów:

1. Źródła informacji geograficznej
2. Obserwacje astronomiczne
3. Dynamika zjawisk atmosferycznych
4. Dynamika procesów hydrologicznych
5. Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych
6. Procesy glebotwórcze oraz powiązania klimatyczno-glebowo-roślinne na świecie.

Autorem podręcznika jest Sławomir Kurek – doktor habilitowany, kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!