Geografia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Agnieszka Maląg

CENA KSIAZKI 300x150 - Geografia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe	Agnieszka Maląg

Geografia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Agnieszka Maląg

Podręcznik do nauki geografii proponowany absolwentom ośmioletniej szkoły podstawowej uczęszczającym do klasy drugiej liceum bądź technikum. Wybierz publikację „Geografia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” od wydawnictwa Operon.

„Geografia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” to jeden z elementów składowych serii publikacji dla szkół ponadpodstawowych, przygotowanej przez wydawnictwo Operon. Podręczniki z cyklu są zgodne z nową podstawą programową; ponadto treści dotyczące Ziemi i jej poszczególnych obszarów zostały w nich przedstawione w sposób przejrzysty, a autorzy przywiązują dużą wagę do wskazywania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku geograficznym. Główną ideą przyświecającą twórcom podręczników jest wykształcenie u uczniów umiejętności analizowania informacji oraz wykorzystywania ich w praktyce.

Podręcznik dla klasy drugiej został skonstruowany w taki sposób, by ułatwić naukę oraz błyskawiczne odnajdywanie potrzebnych informacji. Każdy z działów podręcznika otwiera spis tematów z danego obszaru, a bezpośrednio pod tytułem rozdziału znajduje się zwięzła informacja mówiąca o celach danej lekcji. Na marginesach umieszczono hasła, które wskazują na konieczne do zapamiętania treści. W podręczniku odnaleźć można także rozwiązania zadań krok po kroku, co pomoże zrozumieć mechanizmy rządzące konkretnymi typami zadań, przypomni materiał omawiany na lekcji oraz usprawni naukę w domu. Każdy temat zamykają ćwiczenia do rozwiązania na lekcji, w domu bądź jako powtórka przed sprawdzianem, a także zestawienie najważniejszych treści do zapamiętania w podsumowaniu lekcji.

Publikacja obejmuje materiał z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na świecie – przybliża zjawiska demograficzne, charakteryzuje gospodarkę, rolnictwo, przemysł i usługi. Jest podzielona na siedem działów: „Rozwój społeczno-gospodarczy świata”, „Procesy demograficzne”, „Gospodarka”, „Rolnictwo”, „Przemysł”, „Usługi” oraz „Człowiek a środowisko geograficzne”, każdy z nich zakończony podsumowaniem. Treści podane są przystępnym językiem, z wytłuszczeniami w tekście; dodatkowo opatrzono je licznymi zdjęciami, infografikami i ilustracjami.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!