Geografia LO 4 Podr ZR w 2022 OPERON Sławomir Kurek Sebastian Ropel Zbignew Zaniewicz

CENA KSIAZKI 300x150 - Geografia LO 4 Podr ZR w 2022 OPERON	Sławomir Kurek Sebastian Ropel Zbignew Zaniewicz

Geografia LO 4 Podr ZR w 2022 OPERON Sławomir Kurek Sebastian Ropel Zbignew Zaniewicz

Geografia 4. Szkoła ponadpodstawowa. Podręcznik. Zakres rozszerzony

Podręcznik Geografia 4. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 4 liceów ogólnokształcących i techników, którzy kontynuują naukę przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym.

Autorzy podręcznika skupili się na przekazaniu wszystkich umiejętności, które są niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. Każdy dział zaczyna się spisem tematów z danego obszaru. Bezpośrednio pod tytułem rozdziału znajduje się informacja, jakie umiejętności zostaną opanowane na lekcji. Publikacja w toku narracji zawiera wytłuszczenia najważniejszych treści, a także hasła na marginesach, które zwracają uwagę na ważne definicje i pojęcia do zapamiętania.

Te same najistotniejsze nazwy i informacje zostaną jeszcze raz przywołane w podsumowaniu lekcji. Elementem porządkującym wiedzę są tabele, wykresy oraz grafiki w postaci przekrojów i schematów. Przygotowanie do matury ułatwiają umieszczone po każdym temacie zadania do rozwiązania oraz blok ćwiczeniowy na końcu każdego działu zawierający typowe polecenia egzaminacyjne.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!