You are currently viewing Geografia Turystyczna Świata, Nowe Trendy, Regiony Turystyczne Jędrusik Maciej Makowski Jerzy Plit Florian

Geografia Turystyczna Świata, Nowe Trendy, Regiony Turystyczne Jędrusik Maciej Makowski Jerzy Plit Florian

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Geografia Turystyczna Świata, Nowe Trendy, Regiony Turystyczne Jędrusik Maciej Makowski Jerzy Plit Florian

Geografia Turystyczna Świata, Nowe Trendy, Regiony Turystyczne Jędrusik Maciej Makowski Jerzy Plit Florian
Nowoczesny podręcznik dla studentów geografii, turystyki i rekreacji oraz gospodarki turystycznej na uniwersytetach i w innych szkołach wyższych, a zarazem cenny poradnik dla entuzjastów turystyki jako formy spędzania wolnego czasu. Podzielony na dwie części – w pierwszej przedstawiono teoretyczne zagadnienia geografii turystycznej: jej historię i strukturę oraz nowe trendy w kierunkach ruchu turystycznego, nowe rozwiązania organizacyjne, a także nowe (lub znacząco ewoluujące stare) formy turystyki. Dokonano tu także regionalizacji turystycznej świata. W części drugiej, poświęconej poszczególnym regionom turystycznym świata, omówiono najważniejsze (dominujące na danym obszarze) walory przyciągające turystów. Istotnym elementem książki jest bogaty materiał ilustracyjny – liczne mapy i zdjęcia z prezentowanych regionów.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!