Historia naszej swiadomosci - Historia naszej świadomości	Joseph LeDoux

Historia naszej świadomości Joseph LeDoux

Neurobiolog Joseph LeDoux pisze o ewolucji człowieka. Jak człowiek rozwijał się na przestrzeni wieków? W jaki sposób rozwinęła się świadomość? Jakie jest miejsce człowieka w przyrodzie?
Dzieje ludzkości stanowią jedynie ułamek sekundy z historii naszej planety. Czy zastanawiałeś się, dlaczego człowiek uważa swój gatunek za zwieńczenie procesu ewolucji? Co pozwala nam sądzić, że jesteśmy wyjątkowi?

Słynny neurobiolog Joseph LeDoux zgłębia historię naturalną życia na Ziemi, prezentując nowe spojrzenie na podobieństwa pomiędzy nami a naszymi przodkami z zamierzchłych czasów. Omawia miejsce człowieka w przyrodzie, wyjaśnia jak ewolucja układu nerwowego ulepszyła zdolność organizmów do przetrwania i ekspansji oraz jak pojawienie się tego, co nazywamy świadomością, umożliwiło najwspanialsze, ale i najpotworniejsze dokonania naszego gatunku.

Leave a Reply