Historia Podręcznik do liceum i technikum Zakres rozszerzony Klasa 2

CENA KSIAZKI 300x150 - Historia Podręcznik do liceum i technikum Zakres rozszerzony Klasa 2

Historia Podręcznik do liceum i technikum Zakres rozszerzony Klasa 2

Podręcznik, który ułatwia naukę historii absolwentom ośmioletniej szkoły podstawowej uczęszczającym do liceum lub technikum. Zajrzyj do publikacji „Historia 2. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Reforma 2019” od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Książka „Historia 2. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Reforma 2019” wchodzi w skład nowej serii podręczników do historii dla liceum i technikum, realizujących nową podstawę programową w zakresie rozszerzonym. Jak wszystkie publikacje w cyklu, zawiera liczne teksty źródłowe, a także mapy, schematy i infografiki. Realizując polecenia do tych materiałów, uczeń kształtuje umiejętności interpretowania różnych źródeł historycznych, a tym samym solidnie przygotowuje się do matury z historii.

Materiał przewidziany dla klasy drugiej obejmuje dzieje nowożytne do 1815 roku. Treść podręcznika podzielona została na siedem działów: „Kształtowanie się nowożytnego świata”; „Rzeczpospolita w XVI stuleciu”; „Europa i świat w „wieku wiary i rozumu””; „Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII w.”; „Europa i świat w epoce oświecenia”; „Rzeczpospolita w XVIII w.”; „Epoka napoleońska”. Każdy z działów podzielony jest na kilka rozdziałów, a kończy go powtórzenie „Polecenia – źródła – konteksty”, pomagające nie tylko usystematyzować zdobytą wiedzę, ale również skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego.

Objaśnienia ważniejszych pojęć wyróżniono w tekście w ramkach. Poszerzaniu wiedzy sprzyjają także zamieszczone w podręczniku biogramy oraz informacje z cyklu „Ślady przeszłości” i „Warto wiedzieć”. Porządkowaniu wydarzeń i procesów historycznych służą „Kalendaria”, zaś sprawdzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności – polecenia do ilustracji, na zakończenie lekcji i na zakończenie działów.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!