Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej Marcin Kwiatkowski Iwona Janicka

Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej Marcin Kwiatkowski Iwona Janicka

Autorzy zaprezentowali w swojej monografii wyniki badań poświęconych fenomenowi homoseksualizmu. Przeanalizowali dwa obszary funkcjonowania osób homoseksualnych: indywidualny – dotyczący ich charakterystyki psychologicznej i relacyjny – poświęcony intymnym związkom emocjonalnym, jakie te osoby tworzą, a także pokazujący ich w roli rodziców.

Leave a Reply