Hotelarstwo

Hotelarstwo 212x300 - HotelarstwoHotelarstwo

Podręcznik akademicki do hotelarstwa jest kierowany do wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo, jak również do praktyków gospodarczych zajmujących się na co dzień zarządzaniem i eksploatacją hoteli.

Książka zawiera kompleksową wiedzę na temat hotelarstwa – jednego z najważniejszych elementów infrastruktury i biznesu turystycznego. Autorzy przedstawiają w nim:

– podstawy teoretyczne i terminologię,
– rynek usług hotelarskich – współczesne trendy rozwojowe,
– zagadnienia związanie z eksploatacją hotelu,
– zarządzanie hotelem – z naciskiem na najnowsze trendy, jakość, standaryzację i innowacyjność świadczonych usług,
– gastronomię i inne usługi towarzyszące.
Do głównych zalet podręcznika należą:

– dostosowanie do programów nauczania,
– logiczna struktura i jasność wykładu,
– liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej,
– słowniczek podstawowych terminów,
– bogata bibliografia,
– indeks rzeczowy.
Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Leave a Reply