You are currently viewing Instytucje gospodarki rynkowej

Instytucje gospodarki rynkowej

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Instytucje gospodarki rynkowej

Instytucje gospodarki rynkowej
Publikacja stanowi kompendium wiedzy o gospodarce, które dogłębnie omawia podstawowe formy instytucjonalnej aktywności państwa. Założeniem autorów podręcznika jest popularyzacja dwóch dziedzin – ekonomii i prawa, które są ściśle skorelowane we współczesnej gospodarce rynkowej.

Autorzy szczegółowo objaśniają zagadnienia z zakresu polityki monetarnej, walutowej, fiskalnej, budżetowej i handlu międzynarodowego, a także kwestie dotyczące ochrony środowiska i klimatu oraz polityki właścicielskiej państwa. Najnowsze wydanie podręcznika uwzględnia zmiany, do których doszło w światowej i polskiej gospodarce, w tym pandemii covid-19, pełnoskalowej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz globalnego impulsu inflacyjnego. Ponadto zostało również rozszerzone o nowy rozdział dotyczący ochrony klimatu.

W podręczniku czytelnik znajdzie przydatne informacje dotyczące m.in.:

prawidłowości i praw ekonomicznych,
instrumentów polityki gospodarczej,
klasyfikacji podmiotów gospodarczych i ich funkcji,
rodzajów systemów gospodarczych,
teorii równowagi konsumenta,
mierników dochodu narodowego,
mechanizmu kreacji pieniądza,
inflacji i jej przyczyn,
unii walutowych i podstaw funkcjonowania strefy euro,
wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę i instrumentów ochrony klimatu.
Autorzy książki są pracownikami Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i osobami zaprzyjaźnionymi z Katedrą.

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów, jak i wszystkich osób zainteresowanych poznaniem zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz roli, jaką odgrywa w niej państwo i sektor publiczny.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!