Inzynieria produkcji 210x300 - Inżynieria produkcji	Ryszard KnosalaInżynieria produkcji Ryszard Knosala

Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując:

 • organizację i zarządzanie produkcją i usługami, 
 • inżynierię procesów wytwarzania,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi,
 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • zarządzanie jakością,
 • systemy wspomagania decyzji; zarządzanie wiedzą produkcyjną,
 • prognozowanie w przedsiębiorstwie,
 • modelowanie i symulację komputerową,
 • kształtowanie środowiska pracy i jej bezpieczeństwo,
 • efektywność, produktywność i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw.

Kompendium jest adresowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów uczelni technicznych, rolniczych i ekonomicznych jak i menedżerów oraz praktyków zarządzania produkcją, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

2 thoughts on “Inżynieria produkcji Ryszard Knosala

Leave a Reply