Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną Olga Komorowska Arkadiusz Kozłowski

Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną Olga Komorowska Arkadiusz Kozłowski

Niepełnosprawność intelektualna ma wpływ na całe życie osoby nią dotkniętej, w tym edukację, zdolność do samodzielnego życia oraz zatrudnienie. Osoby takie często wymagają wsparcia i opieki nawet w okresie dojrzałości. W większości mieszkają z rodzicami, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają coraz mniej siły na zajmowanie się i wspieranie swoich dorosłych dzieci.

Leave a Reply