Java Techniki zaawansowane Cay S Horstmann

Java. Techniki zaawansowane 210x300 - Java Techniki zaawansowane	Cay S HorstmannJava Techniki zaawansowane Cay S Horstmann

Java jest dojrzałym i bezpiecznym językiem programowania, który pozwala na tworzenie kodu działającego niezależnie od platformy. Jest przy tym cały czas konsekwentnie rozwijany przez firmę Oracle. Java w wersji SE 8 stała się innowacyjnym, nowoczesnym narzędziem o imponujących możliwościach. Aby w pełni wykorzystać szanse, które niesie Java SE 8, i tworzyć kod o wysokiej jakości, niezbędne jest pogłębione zrozumienie tego języka i konieczna jest gruntowna znajomość jego bibliotek.

Książka ta jest kolejnym, gruntownie zaktualizowanym i przeorganizowanym wydaniem czołowego podręcznika dla poważnych programistów Javy, którzy chcą skorzystać z nowych możliwości języka. W tym drugim z dwóch tomów książki opisano zagadnienia zaawansowane, takie jak API strumieni, biblioteki do obsługi daty, czasu i kalendarzy, zaawansowane zastosowania biblioteki Swing czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Przedstawiono również najlepsze praktyki programowania aplikacji. Co ważne, prezentacja zagadnień umożliwia ich łatwe zrozumienie i praktyczne zastosowanie.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

  • biblioteka strumieni Javy 8 oraz strumienie wejścia-wyjścia,
  • tworzenie aplikacji sieciowych pracujących z użyciem protokołu HTTP,
  • interfejs JDBC i programowa obsługa baz danych,
  • interfejs programowy bezpieczeństwa i wykorzystanie algorytmów szyfrowania,
  • interfejs programowy Java 2D.

Java. Dojrzałe rozwiązania, profesjonalna jakość aplikacji!

Leave a Reply