Jedwabny Szlak w fotografii Andrzeja Kotnowskiego

Jedwabny Szlak w fotografii Andrzeja Kotnowskiego

Publikacja zawiera zdjęcia z podróży przez Jedwabny Szlak i jest uzupełnieniem książki wydanej w 2018 roku, której autorem jest Janusz Krzyżanowski.

Leave a Reply