Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka – Jerzy Bralczyk

Język na sprzedaż czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka 201x300 - Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka - Jerzy BralczykOdkrycie przepisu na skuteczną perswazję jest więc ciągle przed nami. Mam wielką nadzieję, że nieprędko taki przepis znajdziemy. Ale to nie znaczy, że nie można zajmować się tym, co pomaga i co przeszkadza w porozumiewaniu się, a także w skutecznej perswazji, która przecież jest rodzajem porozumiewania się.
Reklamowe chwyty i sposoby użycia języka tworzą zbiory praktycznie nieskończone: świadomy czytelnik może przytoczyć zapewne wiele ciekawszych przykładów niż tu podane – rzeczą tej książki jest wprowadzić tylko pewien porządek w pozornie bezładnym, migotliwym i nieokiełznanym świecie tekstów reklamowych, zwłaszcza zaś ich najbardziej “wrażliwych” części: sloganów, gdzie koncentrują się językowe chwyty perswazyjne. Wiele analizowanych autentycznych przykładów będzie w momencie lektury już zapomnianych. Ale przykłady są tylko po to, by zilustrować zjawisko. Równie ważne, jak prawdziwe, są te przykłady, w których fikcyjna lub symboliczna nazwa wskazywać ma na typowość językowej konstrukcji, a nawet takie, których reklamowe wykorzystanie jest być może dopiero przed nami…

Jedna odpowiedź do “Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka – Jerzy Bralczyk”

Leave a Reply