You are currently viewing Język polski 2 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe	Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Język polski 2 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Język polski 2 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe	Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Język polski 2 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

“Język polski 2. Część 1” to znakomity podręcznik obejmujący zagadnienia zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego. Pomaga rozwijać umiejętności analizowania tekstu i tworzenia własnych wypowiedzi.

W pierwszym semestrze tego roku zajmować będziemy się dwiema epokami literackimi: oświeceniem i romantyzmem, które usytuować możemy w wieku XVIII oraz w pierwszej połowie XIX stulecia. Nie da się oddzielić myślenia o literaturze od wydarzeń społecznych i politycznych, które miały wpływ na ówczesny świat i ludzi – wiek XVIII to w Europie czas absolutystycznych monarchii, których władcy często byli mecenasami sztuki. Prądy oświeceniowe płynęły w dużej mierze z Francji, doprowadzając poniekąd do wybuchu rewolucji 1789 roku.

W literaturze i filozofii oświeceniowej znów w centrum uwagi jest człowiek jako istota społeczna i jako badacz świata. To epoka racjonalizmu, któremu sprzeciwił się z kolei romantyzm, wysuwając na plan pierwszy to, co duchowe, mistyczne, niezwykłe i tajemnicze. To właśnie wtedy powstawały pierwsze powieści grozy, tworzyli Byron i Goethe, którzy wywarli tak ogromny wpływ na twórczość Słowackiego i Mickiewicza.

Podręcznik “Język polski 2. Część 1” obejmuje ten właśnie zakres tematyczny. Jest przeznaczony dla uczniów drugiej klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Za jego pomocą można realizować program nauczania zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Treści z zakresu rozszerzonego zostały wyróżnione graficznie, co znacznie ułatwia pracę z podręcznikiem. Dzięki niemu można skutecznie przygotować się do matury z języka polskiego na obu poziomach.

Książka stanowi kontynuację podręcznika do klasy pierwszej i jest dziełem tego samego zespołu autorek. Innowację stanowi umieszczony na końcu każdego działu warsztat doskonalący umiejętności wypowiedzi pisemnej. Autorkom zależało na połączeniu zdolności analizowania tekstu literackiego z tworzeniem własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, co ogromnie przyda się zarówno w trakcie egzaminu maturalnego, jak i w całym późniejszym życiu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Operon.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!