Język polski 2 Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

CENA KSIAZKI 300x150 - Język polski 2 Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe	Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Język polski 2 Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy i rozszerzony Linia I Szkoły ponadpodstawowe Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Podręcznik dla liceum i technikum „Język polski. Klasa 2. Część 2. Linia I. Poziom podstawowy i rozszerzony” zawiera wszystkie informacje, które powinien opanować uczeń, wyłożone w sposób przystępny i przejrzysty.

Druga część podręcznika do języka polskiego dla klasy drugiej obejmuje wiadomości z epoki romantyzmu oraz pozytywizmu. Informacje zawarte w podręczniku są przejrzyście uszeregowane, dzięki czemu ułatwiają naukę. Na początku każdego podrozdziału znajduje się lista wypunktowanych celów lekcji, które uczniowie powinni opanować po skończeniu danej partii materiału. Obok znajduje się blok zatytułowany „Zanim zaczniesz?”, który zawiera aktywności, mające za zadanie przypomnienie uczniom zdobytych już wcześniej wiadomości oraz ułatwienie wejścia w nowe zagadnienie.

Autorki (Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko oraz Urszula Jagiełło) wyposażyły podręcznik w szereg tekstów literackich oraz źródłowych, pod którymi znajdują się zadania i polecenia przygotowujące ucznia do sprawdzianu i matury. Na końcu działu znajdują się bloki „Podsumowanie lekcji” oraz „Podsumowanie przed sprawdzianem” zawierające zapisane skrótowo najważniejsze informacje ułatwiające szybkie powtórki. Podręcznik zawiera także blok warsztatowy „Piszemy samodzielnie” dobrany do każdego działu i pokazujący przykład, analizę oraz instrukcję uczącą posługiwania się wybranymi formami wypowiedzi.

Podręcznik dla liceum i technikum „Język polski. Klasa 2. Część 2. Linia I. Poziom podstawowy i rozszerzony” został podzielony na trzy działy:

Romantyzm,
Pozytywizm,
Styl i stylizacja.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!