Język polski 4 Część 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Zakres podstawowy i rozszerzony Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

CENA KSIAZKI 300x150 - Język polski 4 Część 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Zakres podstawowy i rozszerzony	Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Język polski 4 Część 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Zakres podstawowy i rozszerzony Magdalena Steblecka-Jankowska Renata Janicka-Szyszko Urszula Jagielło

Podręcznik „Język polski 4” napisany przez Magdalenę Steblecką-Jankowską, Renatę Janicką-Szyszko oraz Urszulę Jagiełło przeznaczony jest do nauki języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w klasie czwartej szkoły ponadpodstawowej. Książka składa się z dwóch części, została wydana nakładem wydawnictwa Operon.

„Język polski 4. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony” to podręcznik opracowany z myślą o uczniach czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Książka składa się z dwóch działów:

  • W poszukiwaniu ocalenia,
  • Pod specjalnym nadzorem.

W dziale pierwszym zaprezentowano literaturę okresu powojennego. Znalazły się tu teksty m.in. Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda, Kazimierza Wierzyńskiego, Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

W dziale drugim uczeń znajdzie teksty wprowadzające do lektury „Tanga” Sławomira Mrożka, „Madame” Antoniego Libery, poezję Rymkiewicza, Barańczaka, Zagajewskiego. Poza utworami z lat 50.-70. znalazły się również teksty z okresu stanu wojennego. Są fragmenty przemówień i laudacji. Teksty zostały tak dobrane, aby wprowadzić młodzież w atmosferę epoki PRL-u.

Poza tekstami literackimi w podręczniku zamieszczono także teksty o historii i rozwoju języka polskiego, o stylach funkcjonalnych współczesnej polszczyzny i o rodzajach stylizacji w literaturze. Każda lekcja poświęcona tekstowi literackiemu poprzedzona jest biogramem autora, a na marginesach znajdują się wyjaśnienia trudnych pojęć.

Oba działy zakończone zostały częścią podsumowującą, która pozwala uczniom utrwalić i usystematyzować zdobytą wiedzę. Na końcu podręcznika zamieszczono indeks rzeczowy oraz indeks osób i utworów.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!