Język polski Repetytorium Egzamin ósmoklasisty

Język polski Repetytorium Egzamin ósmoklasisty

Repetytorium z języka polskiego służy przygotowaniu ósmoklasisty do obowiązkowego egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.

Część powtórzeniową podzielono na zagadnienia gramatyczne (Gramatyka 28 tematów) i pozostałą nazwaną Lektury, choć obejmującą znacznie szerszy zakres tamatyczny:

• omówienie lektur obowiązkowych począwszy od klasy 4 do 8,

• informacje o twórcach,

• formy wypowiedzi (67 tematów).

Na rynku brakuje omówień obowiązkowych lektur w klasach młodszych, a one też są potrzebne do testów egzaminacyjnych.

W drugiej części znajduje się test egzaminacyjny z 2019 roku wraz z wzorcowymi odpowiedziami, punktacja i komentarzami wyjaśniającymi, jak należy odpowiedzi konstruować, by uzyskać maksymalną liczbę punktów.

Szczególnie cenne są wskazówki dołączone do modelowych wypowiedzi pisemnych stanowiącą ostatnią część testu egzaminacyjnego.

Leave a Reply