Joannici 195x300 - Joannici. Historia Zakonu Maltańskiego Bertrand Galimard FlavignyJoannici. Historia Zakonu Maltańskiego Bertrand Galimard Flavigny 

Pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie dotyczące jednego z najsłynniejszych zakonów rycerskich. Joannici, powołani w celu opieki nad ubogimi i chorymi po utworzeniu Królestwa Jerozolimskiego zostali przekształceni w zakon rycerski. Ich wpływy i bogactwa w Ziemi Świętej dorównywały templariuszom – władali ogromnymi posiadłościami ziemskimi i twierdzami, w tym słynnym Krak des Chevaliers. Po upadku Akki ich siedziby znajdowały się kolejno na Cyprze, Rodos i Malcie. Wraz z Genueńczykami atakowali ziemie Bizancjum oraz walczyli z sułtanem Sulejmanem. Autor opisuje burzliwe dzieje szpitalników, analizuje przyczyny ich potęgi i stara się odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że nie podzielili losu templariuszy i udało im się przetrwać do dziś.

Leave a Reply