Józef Mackiewicz 1902–1985 Antykomunizm jako imperatyw kategoryczny Łukomski Grzegorz

CENA KSIAZKI 300x150 - Józef Mackiewicz 1902–1985 Antykomunizm jako imperatyw kategoryczny	Łukomski Grzegorz

Józef Mackiewicz 1902–1985 Antykomunizm jako imperatyw kategoryczny Łukomski Grzegorz

Tematem niniejszej książki jest publicystyka Józefa Mackiewicza, nie wahajmy się powiedzieć: profetycznego pisarza-intelektualisty. Jego myśl – równie wartościowa jak jego twórczość literacka – pozostaje wciąż aktualna, długo jednak znajdowała się na marginesie zainteresowań badawczych historyków, zwłaszcza historyków myśli politycznej. Był Mackiewicz wyjątkowym znawcą problematyki rosyjskiej, bolszewickiej i sowieckiej oraz niemieckiej. Konsekwentnym, ideowym antykomunistą. Nade wszystko był jednak świadkiem epoki i znawcą spraw polskich w okresie historycznych przemian w połowie XX wieku.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!