jQuery 210x300 - jQuery. Kurs video. Poziom drugi. Interaktywne banery i funkcjonalne menujQuery. Kurs video. Poziom drugi. Interaktywne banery i funkcjonalne menu

Jako słuchacz niniejszego kursu:

  • nauczysz się sprawnie używać wielu efektów przejścia i animacji;
  • dowiesz się, jak owocnie wykorzystywać zdarzenia, między innymi zauważając różnice pomiędzy zdarzeniami na pozór identycznymi w działaniu;
  • będziesz manipulować elementami tworzonego dokumentu;
  • nauczysz się sprawnie zmieniać i przypisywać style do elementów strony;
  • poznasz szereg mechanizmów niezbędnych do budowania ciekawego i funkcjonalnego menu.

Co więcej…

  • …opanujesz posługiwanie się narzędziami niezbędnymi do budowania ciekawych i zaawansowanych banerów reklamowych.

ZOBACZ KURS>>>

Leave a Reply