Just culture Kultura sprawiedliwego traktowania Sidney Dekker

Just culture Kultura sprawiedliwego traktowania Sidney Dekker

Idea just culture charakteryzuje się ograniczaniem stosowania odpowiedzialności jako sankcji na rzecz działań podnoszących poziom bezpieczeństwa.

Jej praktycznym przejawem jest system zgłaszania zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym. Ma on gwarantować ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością prawną pod warunkiem, że zdarzenie mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zostanie odpowiednio zgłoszone, a zgłaszającemu nie można przypisać winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa.

Gwarancja ta jest zachętą do otwartej komunikacji w sprawach bezpieczeństwa, będącej fundamentem zarządzania bezpieczeństwem. Chodzi o zapewnienie, że wszelkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem będą w danej organizacji zgłaszane, a na podstawie tych zgłoszeń będą podejmowane działania mające minimalizować potencjalne ryzyko. W ostatecznym efekcie chodzi więc o podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!