Kevin MacDonald Kultura krytyki

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Kevin MacDonald Kultura krytyki

Kevin MacDonald Kultura krytyki
„Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne” to głęboko kontrowersyjne dzieło Kevina MacDonalda, profesora psychologii ewolucyjnej na renomowanym Uniwersytecie Kalifornijskim. Książka „Kultura krytyki” jest najbardziej wszechstronnym i reprezentatywnym przekazem jego myśli. MacDonald prowadzi fascynujące badania nad narodem i kulturą żydowską, analizując ich cechy „rasowe” i etniczne.
Autor opowiada o strategii ewolucyjnej, którą Żydzi – jako grupa – przyjęli dla swojego rozwoju. Wyraża się ona w postaci wyjątkowego etnocentryzmu, który polega na jednoczesnej obronie własnej tożsamości etnicznej i stopniowym osłabianiu innych grup. Przykładem tego działania jest propagowanie przez społeczności żydowskie w USA uniwersalnych praw człowieka, które mają na celu „rozmycie” dominacji pochodzenia europejskiego (na przykład poprzez liberalne przepisy imigracyjne), przy równoczesnym zachowaniu integralności własnej grupy.
W swojej pracy, MacDonald szczegółowo omawia wpływ takich ruchów intelektualnych jak psychoanaliza czy szkoła frankfurcka na żydowską kulturę. Jego naukowe studia są niezwykle dokładne, oparte na szerokiej wiedzy i błyskotliwych argumentach. Warto zwrócić uwagę na druzgocącą krytykę szkoły frankfurckiej, która samodzielnie jest warta lektury.
Mimo że niektórzy krytycy zarzucają autorowi antysemityzm, a ekstremiści prawicowi chętnie wykorzystują jego badania, warto podkreślić, że praca MacDonalda jest niezwykle profesjonalna i oparta na rygorystycznym podejściu naukowym. Autor śmiało porusza temat tabu – żydowskiej tożsamości etnicznej – uważając, że brak takiej analizy w dzisiejszym świecie wynika głównie z politycznej poprawności i swoistego zakazu badania tej kwestii.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!