KIEROWCA DOSKONAŁY B 2013 PODRĘCZNIK KIEROWCY - Kierowca doskonały. Podręcznik kierowcy -  Henryk PróchniewiczPodręcznik składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami).

Leave a Reply