Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

CENA KSIAZKI 300x150 - Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

EDYCJA HANDLOWA zawiera 15 aktów prawnych:

Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny – wyciąg, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – wyciąg, Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Prawo własności przemysłowej, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Ustawa o udostępnienie informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawo wekslowe. Zalety serii:

Miękka oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu. Registry wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie. Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą. Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!