Komunikacja marketingowa 212x300 - Komunikacja marketingowa	Jan W WiktorKomunikacja marketingowa Jan W Wiktor

Komunikacja marketingowa jest procesem łączącym uczestników rynku – przedsiębiorstwo i konsumenta, nadawcę i odbiorcę przekazu. Przedsiębiorstwa dzięki przekazom marketingowym wyrażają swoją tożsamość – cele ekonomiczne i społeczne, misję i wartości oraz kształtują potrzeby odbiorców i tworzą nowe rynki. Konsumenci natomiast komunikują się z rynkiem, poszukując niezbędnych produktów i usług, dostarczając tym samym informacji rynkowej.
Proces ten został w pełni opisany w prezentowanej publikacji. 
Autor przybliża Czytelnikowi wszystkie elementy komunikacji marketingowej, tj. modele, funkcje, struktury i formy. Przedstawia najnowsze praktyki promocyjne stosowane przez firmy i agencje. W tym celu podaje liczne, najbardziej aktualne przykłady faktycznie zrealizowanych kampanii, między innymi kampanię rebrandingu PZU z 2012 roku.

Książka jest skierowana do studentów kierunków ekonomicznych, a także dziennikarstwa. Będzie ona znakomitym źródłem wiedzy dla pracowników działów marketingu, PR oraz agencji reklamowych.

Leave a Reply