Koncepcja Domain-Driven Design Vlad Khononov

CENA KSIAZKI 300x150 - Koncepcja Domain-Driven Design	Vlad Khononov

Koncepcja Domain-Driven Design Vlad Khononov

Domain-driven design, czyli projektowanie dziedzinowe, w skrócie DDD, jest zbiorem praktyk tworzenia architektury oprogramowania z uwzględnieniem dziedziny biznesu i jej problemów. W ten sposób logika biznesowa staje się sercem aplikacji. Wielu architektów jednak nie radzi sobie ze złożonością tworzonego oprogramowania. Nauczenie się zasad i wzorców DDD, przyswojenie technik dekompozycji dużego systemu, modelowania i projektowania integracji komponentów jest sposobem na zbudowanie systemu w pełni zgodnego z potrzebami i celami biznesowymi.

Ta książka zawiera opis podstawowych wzorców, zasad i praktyk przydatnych podczas analizy dziedzin biznesowych, ułatwiających zrozumienie ich strategii i dostosowanie architektury do potrzeb biznesu, aby umożliwić zbudowanie solidnej implementacji logiki biznesowej. Omówiono tu narzędzia i techniki podejmowania decyzji projektowych, a także istotniejsze wzorce projektowe. Dużo uwagi poświęcono kodowi i różnym sposobom implementacji logiki biznesowej systemu. Opisano również techniki i strategie stosowania DDD w rzeczywistych projektach. Ciekawym elementem jest zaprezentowanie związków projektowania dziedzinowego z innymi ważnymi metodologiami i wzorcami.\

W książce między innymi:

analiza dziedziny biznesowej firmy w kontekście architektury systemu
strategiczne i taktyczne narzędzia DDD
budowa wspólnego rozumienia dziedzin biznesowych
dekompozycja systemu na konteksty ograniczone
koordynacja pracy wielu zespołów
stopniowe wdrażanie technik DDD do projektów typu brownfield
DDD: praktyczny sposób na rozwiązanie problemów biznesowych!

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!