Kontemplacja w dzialaniu 205x300 - Kontemplacja w działaniu Richard RohrKontemplacja w działaniu Richard Rohr

Książka „Kontemplacja w działaniu” powstała w kręgu osób związanych z założonym przez Richarda Rohra Ośrodku Działania i Kontemplacji w Albuquerque. Oprócz tekstów amerykańskiego franciszkanina przynosi rozważania i świadectwa jego przyjaciół, którzy w swoich poszukiwaniach duchowych przewinęli się przez Ośrodek. Szerszy zespół autorów, różnorodność ich życiowego i medytacyjnego doświadczenia, zajmowanych w życiu postaw decyduje o treściowym bogactwie przekazu. Wszystkie relacje przenoszą doświadczenie medytacyjne w realny, pełen niepokoju i zagrożeń świat, pokazując jak praca nad własną duchowością potrafi zamienić się w działanie, którego owocem jest wybaczenie, porozumienie i szacunek dla innych.

Dodaj komentarz