Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Renata Niemiec

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Renata Niemiec

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym m.in.:

procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania,
zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego,
wieloletnią prognozę finansową w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego,
budżet i plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego.

Leave a Reply