KOREPETYCJE STATYSTYKA

Ten kurs to łatwe w przyswojeniu materiały video ze statystyki opisowej (na studiach przedmiot najczęściej nazywa się po prostu “STATYSTYKA”). W całym kursie poznasz nie tylko podstawy statystyki opisowej, ale również dużo bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak:
Podział cech statystycznych i ich omówienie. Cechy stałe (rzeczowe, czasowe i przestrzenne). Cechy zmienne ( jakościowych, ilościowe ciągłe, ilościowe skokowe i quasi-mierzalne). Jak rozumieć zbiorowość statystyczną? Definicja jednostki i próby statystycznej.
Podział, etapy i projektowanie badań statystycznych w zależności od grupy badawczej (projektowanie i organizacja badania, obserwacja statystyczna, opracowanie materiału statystycznego, analiza statystyczna). Obserwacja statystyczna (pozwala na gromadzenie informacji, ankiety, badania).
Podział szeregów statystycznych w zależności od cechy statystycznej. Szeregi szczegółowe, rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego na podstawie szeregu szczegółowego (szczegółowy opis algorytmu z przykładem). Wykresy statystyczne wraz z przykładami: punktowe, powierzchniowe, bryłowe, liniowe, obrazkowe, mapowe (kartogramy).
Poznasz takie pojęcia jak: wariancja, odchylenie standardowe, klasyczny wskaźnik zmienności, typowy obszar zmienności, moment trzeci centralny, klasyczny współczynnik asymetrii, moment czwarty centralny, klasyczny współczynnik kurtozy, dominanta, decyle, kwartyle, odchylenie ćwiartkowe, pudełko z wąsami, współczynnik T-Czuprowa, chi-kwadrat.
A ponadto, w pełni zrozumiesz zagadnienia, które sprawiają studentom największe problemy podczas zdawania egzaminu ze statystyki opisowej:
Krzywa Lorenza i współczynnik Giniego. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz rang Spearmana i tablice krzyżowe.
Regresja krzyżowoliniowa (potęgowa, wykładnicza, hiperboliczna). Regresja liniowa i krzywoliniowa (wzory, interpretacje, badania, predykcje).
Średnie dla szeregów czasowych (geometryczna, chronologiczna, geometryczna).
Indeksy jednopodstawowe oraz indeksy łańcuchowe. Indeksy agregatowe (Laspeyresa, Paaschego, Fishera) oraz indeks wartości.
Funkcja trendu i sezonowości (sezonowość addytywna, sezonowość multiplikatywna).

ZOBACZ KURS>>>

Leave a Reply