Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów nauczycieli i rodziców - Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? - Jesper JuulCzy szkoła może sprawiać dzieciom radość?
Czy może dawać satysfakcję nauczycielom?
Jak wspierać dziecko w obliczu szkolnej presji?
Jak rozwiązywać problemy, które rodzą się w klasie?

Jesper Juul, duński pedagog i terapeuta, twierdzi, że współczesne dzieci żyją pod nadmierną presją szkoły. Szkoła jest najważniejszą częścią ich życia, wokół niej koncentrują się relacje z rodzicami, co rodzi wiele konfliktów i napięcia we wzajemnych relacjach.

Jesper Juul postuluje radykalną zmianę nastawienia do uczniów: zaufanie zamiast przymusu, prawdziwe relacje zamiast bezosobowych reguł. Jego główną troską jest dobro dzieci, jednak podkreśla, że uczniowie nie będą czuć się w aszkole dobrze, jeśli nauczyciele źle się w niej czują.

Leave a Reply