Kurs Korepetycje z matematyki – geometria analityczna i stereometria

CENA KSIAZKI 300x150 - Kurs Korepetycje z matematyki - geometria analityczna i stereometria

Kurs Korepetycje z matematyki – geometria analityczna i stereometria

kurs korepetycje z matematyki   geometria analityczna i stereometria - Kurs Korepetycje z matematyki - geometria analityczna i stereometriaOpanuj i utrwal materiał ze stereometrii i geometrii analitycznej, rozwiązując praktyczne zadania! Po tym kursie żadne zadanie na kartkówce, sprawdzianie, maturze już Cię nie zaskoczy.
Matura z matematyki? Sprawdzian z matematyki? Kartkówka z matematyki? Niezależnie od tego, co przed Tobą, ten kurs wyjaśni Ci wszystko!
– obliczanie długości krawędzi, kątów, pola powierzchni bocznej i całkowitej oraz objętości sześcianów, prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów
– zależności pomiędzy ilością wierzchołków, krawędzi oraz ścian w graniastosłupach i ostrosłupach
– przekształcanie funkcji z postaci ogólnej do postaci kierunkowej i na odwrót
– rysowanie wykresu funkcji liniowej, wyznaczania jej monotoniczności i obliczania punktów przecięcia z osiami układu współrzędnych
– wyznaczanie punktów przecięcia dwóch funkcji liniowych i równania prostej przechodzącej przez dwa punkty
– wyznaczanie wzoru funkcji liniowej równoległej i prostopadłej do danej funkcji liniowej i przechodzącej przez określony punkt
– wyznaczanie długości odcinka, mając dane dwa punkty i wyznaczanie współrzędnych środka odcinka
– wyznaczanie współrzędnych punktu, mając dany środek odcinka i drugi punkt oraz wyznaczanie symetralnej odcinka

ZOBACZ>>>

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!