Kurs Pedagogiczny przez Internet

Kurs jest adresowany do:

mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Co daje ukończenie tego Kursu?

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi.
Możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

ZOBACZ KURS>>>

Dodaj komentarz