You are currently viewing Listy Świętego Pawła Juan Luis Caballero

Listy Świętego Pawła Juan Luis Caballero

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Listy Świętego Pawła Juan Luis Caballero

Listy Świętego Pawła Juan Luis Caballero
9. tom naszej serii, przybliża aktualny stan wiedzy dotyczący dorobku św. Pawła, zawartego w jego listach.

Sam Bóg objawił Ananiaszowi, jakie jest powołanie Szawła: “Idź, (…) bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela” (Dz 9,15). Paweł natomiast, przedstawia się nam następującymi słowami: “sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych” (Rz 1,1-2).

Wierny swojemu powołaniu, z mocną nadzieją pokładaną w Bożych obietnicach, apostoł pogan prowadził niestrudzoną działalność misyjną, starając się jednocześnie, z pomocą łaski, pogłębiać rozumienie Ewangelii, której był zwiastunem. Kościół przyjął jako kanoniczne czternaście pism św. Pawła, w których odzwierciedla się jego apostolski zapał i przenikliwość teologiczna. Dzięki lekturze tej publikacji możemy się im przyglądać, żeby je lepiej rozumieć i się nimi inspirować.

Kolekcja podręczników “Bóg – Człowiek – Świat” w bardzo atrakcyjnej formie przybliża wiedzę teologiczną, filozoficzną oraz tematykę innych nauk.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!