Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna Tom 1 Aneta Domagała Urszula Mirecka

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna Tom 1 Aneta Domagała Urszula Mirecka

„Dwutomowa monografia pt. „Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna” jest bardzo bogatym zbiorem wiedzy logopedycznej (wiedzy rozumianej nowocześnie, czyli w szerokim zakresie, wykraczającym poza wąską działalność logopedyczną). Tytułowa problematyka monografii pokrywa się z centralnym obszarem pracy logopedy, co czyni recenzowaną pozycję wyjątkowo przydatną w środowisku logopedycznym. Autorzy poszczególnych rozdziałów oparli się przede wszystkim na najnowszych osiągnięciach naukowych z zakresu zaburzeń mowy, a także na aktualnych wynikach działań praktycznych w zakresie terapii różnych zaburzeń mowy, które mogą wystąpić w gronie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

Z recenzji prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego

Leave a Reply