Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna Tom 2 Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna Tom 2 Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna to dwutomowa monografia wieloautorska, której współtwórcami są pracownicy naukowi z różnych dziedzin wiedzy, zajmujący się przy tym problematyką logopedyczną, reprezentujący wszystkie znaczące ośrodki akademickie w Polsce. Wśród autorów są także czynni logopedzi. Poszczególne części monografii pod różnym kątem prezentują najważniejsze zagadnienia z zakresu logopedii związanej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Problematyka ta ukazana jest w szerokim ujęciu, co sprawia, że czytelnik znajdzie w książce bogaty i różnorodny zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Z recenzji prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!