Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy

Macie swoich poetów 211x300 - Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. WypisyNasza antologia jest w pewnym sensie naturalną kontynuacją słynnego przedsięwzięcia pod nazwą “Parnas Bis”. Skoro “Słownik literatury urodzonej po roku 1960” prezentował biogramy młodej, aczkolwiek dramatycznie starzejącej się literatury polskiej, przyszła kolej na prezentację znaczącej przynajmniej części jej dorobku.
Paweł Dunin – Wąsowicz
Jarosław Klejnocki
Krzysztof Varga

Leave a Reply