Małe przedmioty wielka historia Polskie pocztówki i druki patriotyczne XIX i XX wieku Postuła Wojciech

CENA KSIAZKI 300x150 - Małe przedmioty wielka historia Polskie pocztówki i druki patriotyczne XIX i XX wieku	Postuła Wojciech

Małe przedmioty wielka historia Polskie pocztówki i druki patriotyczne XIX i XX wieku Postuła Wojciech

Praca niniejsza jest bezstronnym i obiektywnym uzupełnieniem dzieła pt. „Historya dwóch lat”. Stanowi odrębną całość, obejmującą dzieje opłakanych wypadków 1863 r. Publikacje polskie i rosyjskie, z których korzystaliśmy, przedstawiają materiał historyczny, którego ostrożnie używać należy, ze względu na przekłamania. W tej publikacji staraliśmy się pokazać czytającej potomności polskiej lekkomyślność przedsięwzięcia u tych, którzy stali na czele, heroizm i poświęcenie tych, którzy nie oglądając się na nic, poszli „ledz swem ciałem za nie­podległość ojczyzny”. W opowiadaniu o wojnie mówimy tylko o takich bitwach, które na przebieg wypadków i na losy kraju wpływ miały. Oparliśmy się na szeregu drobnych relacji, mieliśmy obszerny „Pamiętnik o kampanii Padlewskiego”, „Pamiętni­ki Romana Rogińskiego”, wyciągi z akt i raportów urzędowych i mnóstwo relacji i notatek rękopiśmiennych. Nie kierowały nami żadne inne względy, tylko myśl o pożytku dla własnego społeczeństwa. Usiłowaliśmy zrobić wszystko, co w naszej leżało mocy, by historia ta była możliwie dokładną i prawdziwą. Walery Przyborowski

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!